Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Etická linka - whistleblowing

Etická linka - whistleblowing 

Naše organizace, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, umožňuje všem osobám (oznamovatelům) podat oznámení o svém důvodném podezření o jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecně právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace. Naše organizace se zavazuje poskytnout oznamovateli ochranu před negativními důsledky vyjma případů, že podání nebylo učiněno v dobré víře, či bylo použito vědomě nepravdivých či zavádějících informací nebo došlo k zapojení samotného oznamovatele do nezákonného či neetického jednání.

 

 

Způsob předání oznámení

 

Pověřené osobě/Prošetřovateli

Ing. Roman Šmíd, MBA

Tel. číslo: +420 724 602 134

Osobně vedení organizace:

 

Na adresu sídla organizace:

s označením na obálce „Etická linka“

 

e-mailem:

whistleblowing@b21s.com

 

 

Bližší informace k problematice i o způsobech podání oznámení a formulář najdete  

 

etická linka - whistleblowing