Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov blahoslavené Bronislavy

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Českomoravská provincie
Kongregace sester premonstrátek
Sadové náměstí 152/39
772 00 Svatý Kopeček u Olomouce

Základní účel zřízení - poskytování sociální služeb seniorům
Hlavní činnost - ubytování, stravování, pomoc klientům při osobní hygieně a při péči o vlastní osobu, sociálně terapeutická činnost a aktivizační činnosti, ošetřovatelská péče, služby lékařů a rehabilitace

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Domov blahoslavené Bronislavy nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov blahoslavené Bronislavy
  Školní 681, 396 01 Humpolec

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov blahoslavené Bronislavy
  Školní 681, 396 01 Humpolec

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 565 533 978
  mobilní telefon: +420 777 603 554

  4.5 Adresa internetové stránky

  domovbronislavy.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov blahoslavené Bronislavy
  Školní 681, 396 01 Humpolec

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy (příklady):

  Kontakt

 • 4.8 Datová schránka

  cn48hmu

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2101559937/2010

6. IČO

736 33 399

7. DIČ

Není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditel@domovbronislavy.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): cn48hmu

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací ekonomka, zástupkyně ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 30 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov blahoslavené Bronislavy neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.